THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2015

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2015

(Đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN)


 

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh liên thông Đại học (hệ chính quy) năm 2015 như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN có chuyên ngành cùng với ngành dự tuyển hoặc gần với ngành dự tuyển, trái ngành dự tuyển (học thêm chương trình chuyển đổi theo quy định của Nhà trường).

II. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, ÔN THI, THI TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

 

TT

Thủ tục/thời gian

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

1

Nhận hồ sơ dự thi

Trước ngày 02/5/2015

Trước ngày 25/7/2015

Trước ngày 10/9/2015

2

Tổ chức ôn thi

04 - 12/5/2015

28/7 - 05/8/2015

07 - 16/9/2015

3

Nhận giấy báo dự thi

09/5/2015

01/8/2015

12/9/2015

4

Ngày thi tuyển

16 - 17/5/2015

08 - 09/8/2015

19 - 20/9/2015

5

Tổ chức học chuyển đổi

Từ ngày 08/6/2015

Từ ngày 5/9/2015

Từ ngày 5/10/2015

Nhà trường sẽ không tổ chức thi tuyển các đợt sau. Nếu số lượng nhập học đợt trước đủ chỉ tiêu.

III. NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

 

TT

NGÀNH & CHUYÊN NGÀNH

Trình độ đào tạo

MÔN THI TUYỂN

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (Mã ngành: D510301)

 

 

 

 

1.1

Điện tự động

Kỹ sư

Anh văn

Lý thuyết mạch điện

Máy điện

1.2

Điện - Điện tử

1.3

Điện tử - Viễn thông

Lý thuyết mạch điện tử

Kỹ thuật xung số

2

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (Mã ngành: D510103)

 

 

 

 

2.1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư

Anh văn

Cơ học kết cấu

Kỹ thuật thi công

2.2

Xây dựng cầu đường

Thi công cầu đường

3

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Mã ngành: D480201)

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

Kỹ sư

Anh văn

Cơ sở dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 (Mã ngành: D540101)

 

 

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

Kỹ sư

Anh văn

Hóa sinh

Vi sinh thực phẩm

5

KẾ TOÁN (Mã ngành: D340301)

 

 

 

 

 

Kế toán

Cử nhân

Anh văn

Nguyên lý

kế toán

Kế toán tài chính

6

QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Mã ngành: D340101)

 

 

 

 

6.1

Quản trị kinh doanh

Cử nhân

Anh văn

Kinh tế học

Quản trị marketing

6.2

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực

6.3

Quản trị kinh doanh Lữ hành

Tổng quan

du lịch

Quản trị lữ hành

6.4

Quản trị kinh doanh Khách sạn – Nhà hàng

Quản trị khách sạn

7

ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

 (Mã ngành:D720501)  

 

 

 

 

 

Điều dưỡng đa khoa 

Cử nhân

Anh văn

Điều dưỡng cơ bản

Điều dưỡng đa khoa

8

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 (Mã ngành: D340406)

 

 

 

 

 

Quản trị văn phòng

Cử nhân

Anh văn

Lý luận và thực tiễn công tác văn thư

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ

 

(Thời gian thi; Môn cơ bản 90 phút; Cơ sở ngành và Chuyên ngành 120 phút)

 

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

1.      Phương thức tuyển sinh: Chính quy tập trung

2.      Thời gian đào tạo: Từ TCCN – ĐH: 2,5 – 3 năm, CĐ – ĐH: 1.5 – 2.0 năm

V. VÙNG TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Chính sách ưu tiên: Thí sinh được hưởng các chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. HỒ SƠ THI TUYỂN

ü Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu của nhà trường) download tại Website donga.edu.vn/tuyensinh;

ü Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN (bản sao có chứng thực);

ü Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

ü 03 ảnh cỡ 3x4.

ü Lệ phí thi    :  300.000 đồng.

ü Lệ phí ôn thi: 150.000 đồng/môn

Ø Thí sinh là sinh viên trong hệ thống trường Đại học Đông Á được Nhà trường hỗ trợ 50% lệ phí ôn thi và thi tuyển.

Ø Thí sinh ngoài hệ thống Đại học Đông Á được hỗ trợ 50% lệ phí ôn thi nếu thí sinh nộp hồ sơ dự thi trước 01 tháng kể từ ngày tổ chức thi của từng đợt.

 Ghi chú: Những ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi không đảm bảo số lượng mở lớp đào tạo Nhà trường sẽ không tổ chức thi và hoàn trả hồ sơ và lệ phí cho Thí sinh.

VII. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

            Thí sinh chuyển phát nhanh hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại trường Đại học Đông Á theo địa chỉ: Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á 63 Lê Văn Long, Phường Thanh Bình, Quận Châu Hải, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 05113.519.929 –05113. 3519.991 – 05113. 531.332 – Hotline: 0901.955.655 – 0901.955.855.

             Hoặc truy cập tại Website của trường để biết thông tin chi tiết:  www.donga.edu.vn hoặc www.donga.edu.vn/tuyensinh. Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Nơi nhận:                                                      

- Ban Giám hiệu {Để ch/đạo};            

- Các phòng ban, khoa {Để phối hợp t/ hiện};

- Lưu: VT, TS.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HĐTS

Đã ký

GS. TSKH Lê Văn Hoàng