TB tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2019

Căn cứ Công văn số 485 CV/TĐĐN ngày 18/12/2018 của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2019.

Nhà trường thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 07h00, ngày 03/01/2019 (thứ 5).

2. Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á.

3. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường Đại học Đông Á (tự nguyện tham gia hiến máu nhân đạo).

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường Đại học Đông Á tích cực hưởng ứng tham gia./.