KẾ HOẠCH HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày     tháng 5  năm 2015

 KẾ HOẠCH HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG

1.      Mục đích

-         Giáo dục lý tưởng cách mạng, niềm tự hào dân tộc Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần bồi đắp niềm tin và ý chí vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của tuổi trẻ;

-         Tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trong Đoàn Thanh Niên tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ Đoàn, ĐVTN, phát huy tính sáng tạo,tình cảm trong công tác Đoàn, tăng cường tình đoàn kết, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và tạo điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên trong Đoàn Khối.

-         Các hoạt động Hội trại được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, vui tươi, đoàn kết, ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia Hội trại.

2.      Nội dung:

- Chủ đề : Sinh viên Đông Á - Tự hào truyền thống – tiếp bước tương lai

Đêm nhạc đặc biệt : Sinh viên với  biển đảo quê hương

- Các hoạt động: Phát triển truyền thống, kỹ năng của sinh viên Đại học Đông Á thông qua các hoạt động ý nghĩa, mang tính giáo dục cao (Có chương trình cụ thể kèm theo)

3.      Thời gian, địa điểm

- Thời gian: từ 7h00 thứ 6 ngày 22/5/2015 đến 16h thứ 7 ngày 23/5/2015

- Địa điểm: Khu du lịch sinh thái Tiên Sa – số 1 Yết Kiêu thuộc sự quản lý của Đồn biên phòng 283, Sơn Trà, Đà Nẵng

4.      Thành phần tham gia:

- Khách mời: BGH Nhà trường, Lãnh đạo phòng, ban, khoa, BCH công đoàn, Thành đoàn TP Đà nẵng,

- ĐVTN là SV các hệ học, bậc học khóa 14.

- Đoàn viên thanh niên là cán bộ CNVC, Giáo viên chủ nhiệm (để quản lý)

5.      Yêu cầu

- 100% sinh viên chính quy khóa 14 tham gia Hội trại, chỉ trừ một số trường hợp bất khả kháng, phải có đơn xin phép được sự đồng ý của Cố vấn học tập và Lãnh đạo Khoa.

- 100% các tiểu trại tham gia chương trình trò chơi lớn tìm hiểu về Bác Hồ

- 95% sinh viên tham gia các hoạt động khác nhau của Hội trại

- 100% sinh viên không vi phạm văn hoá sinh viên Đông Á.

- Không có trường hợp không công bằng trong quá trình diễn ra các nội dung thi.

- Không có tai nạn, xử lý kịp thời các tình huống sơ cứu.

- Không mất an ninh trật tự trong quá trình trước, trong, sau hội trại.

6.      Ban chỉ đạo thực hiện

Trưởng ban

GS.TSKH Lê Văn Hoàng

Hiệu Trưởng Nhà trường

Phó Ban

TS.Trần Đức Thuận

Hiệu phó Nhà trường, phó ban thường trực

Thành viên

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó phòng thường trực phòng HCNS

Thành viên

Ông Hoàng Ngọc Phi

Phó bí thư chi bộ, Phó phòng  quản lý đào tạo và công tác sinh viên

 

7.      Ban tổ chức & các tiểu ban

Trưởng Ban

Bà Trần Hà Mỹ Lợi

Phụ trách chung

Phó ban

Phan Thị Ngọc Liên

Phó ban phụ trách sỉ số sinh viên và

đánh giá GVCN

Phó Ban

Ông Huỳnh Đức

Phó Bí thư Đoàn trường phụ trách trò chơi

Phó Ban

Bà Trương Thị Sông Hương

Phó bí thư Đoàn trường phụ trách hậu cần

Phó Ban

Ông Nguyễn Hoài Nam

Phó phòng đầu tư và CSVC

Thành viên

Ông Nguyễn Văn Ken

Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, phụ trách CSVC và an ninh

Thành viên

Bà Trần Phương Chi

Tổ trưởng tổ truyền thông, phụ trách truyền thông hội trại.

Thành viên

Ông Thái Nguyên

Cán bộ Đoàn, phụ trách văn nghệ

Thành viên

Ông Ngô Tấn Thống

Chuyên viên thiết kế đồ họa, phụ trách tiểu phẩm học đường.

Thành viên

Ông Trần Đức Hùng

Giám đốc TT Arena, hỗ trợ hình ảnh

Thành viên

Ông Cao Thanh Trung

Cán bộ phòng tuyển sinh, hỗ trợ tổ chức.

 

    1. Tiểu ban truyền thông

Trưởng Ban

Bà Trần Phương Chi

Tổ trưởng tổ truyền thông

Phó Ban

Ông Trần Đức Hùng

Giám đốc TT Arena Mutimedia

Thành viên

Bà Đoàn Thị Ly

Phòng truyền thông

Thành viên

Ông Hồ Quang Bách

Phòng Truyền thông

    1. Tiểu ban hoạt động trò chơi

Trưởng Ban

Ông Huỳnh Đức

Phó bí thư Đoàn trường

Thành viên

Ông Ngô Tấn Thông

Phòng Truyền thông

Thành viên

SV Nguyễn Công Tuấn

CLB sức trẻ

    1. Tiểu ban hậu cần, trang trí

Trưởng Ban

Bà Huỳnh Thị Thiên Lý

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Phó ban

Bà Trương Thị Sông Hương

Phòng Công tác sinh viên

Phó Ban

Bà Nguyễn Thị Thu Vân

Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

SV Huỳnh Thị Thu Trang

CLB Sức trẻ

Thành viên

Mai Thị Hà Giang

CLB Sức trẻ

Thành viên

Hồ Văn Sớm

CLB Sức trẻ

Thành viên

Hồ Thanh Quang

CLB Sức trẻ

    1. Tiểu ban Cơ sở vật chất, kỹ thuật điện, ánh sáng

Trưởng Ban

Ông Nguyễn Hoài Nam

Phó phòng Đầu tư và CSVC

Phó ban

Ông Nguyễn Đăng Mẫn

Tổ trưởng tổ CSVC

Phó Ban

Ông Nguyễn Văn Ken

Ủy viên BTV Đoàn trường

Thành viên

Ông Nguyễn Kim Hòa

Cán bộ phòng Đầu tư và CSVC

    1. Tiểu ban Quản lý an ninh trại

Trưởng Ban

Ông Nguyễn Văn Ken

Ủy viên BTV Đoàn trường

Phó ban

SV Phan Văn Minh Vĩnh

Ủy viên BTV Đoàn trường

Phó Ban

SV Nguyễn Thanh Thiện

CLB Sức trẻ

     Cùng với 30 thành viên CLB sức trẻ hỗ trợ tổ chức.

....