Bộ phận Số nội bộ Số ĐT bàn CB trực máy
Văn bằng chứng chỉ 108 3.531.992 Đỗ Anh Tuấn
112  

Đỗ Thế Tần

Trần Thị Thanh Hồng

Kế hoạch, Thời khóa biểu 110 3.531.992 Ngô Thế Anh Tuấn
104   Nguyễn Thị Vân Ngọc
Thư viện 119   Lê Thị Hiệp
Công tác HS-SV 115   Hoàng Ngọc Phi